ACTUEEL

Van overstromingsrisico naar waterlabels: hoe keuzes in modellering doorwerken

In de afgelopen jaren is er toenemende aandacht voor alternatieve methoden om fysieke klimaatrisico’s te waarderen. Het vertalen van overstromingsrisico’s naar zogenoemde waterlabels is één van deze benaderingen. In deze studie heeft HKV de impact van keuzes in de modellering, klimaatverandering en dijkversterkingen op deze labels bepaald voor 230 locaties verspreid door Nederland. De uitkomsten van deze studie laten zien dat dijkversterkingen meer effect hebben op de labelklasse dan klimaatverandering.

Ook laten de resultaten zien dat de keuze in modellering een nog grotere impact heeft op labelklasse dan dijkversterkingen en klimaatverandering.  Uit deze studie concluderen we dat de waterlabels weinig onderscheidende informatie bieden (zo’n 70 – 80% van de locaties valt in de laagste klasse), dat het effect van uitgangspunten in modellering erg bepalend is voor het resultaat én dat dit effect niet gelijk is en erg verschilt over de 230 locaties in Nederland.

Er is een uitgebreid artikel gepubliceerd op H2O Waternetwerk: https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/van-overstromingsrisico-naar-waterlabels-hoe-keuzes-in-modellering-doorwerken