PROJECT

HKV RayCast

Nowcast van inkomende zonnestraling met behulp van satellietdata

De HKV RayCast is een waardevol instrument dat de energietransitie faciliteert voor netwerkbeheerders en helpt bij de klimaatadaptatie door waterschappen.

Met een toename van duurzame energie wordt het energieaanbod volatieler. Aangezien de vraag en het aanbod van elektriciteit altijd in balans moet zijn, zal er moeten worden op- of afgeschakeld met vermogen. Met HKV RayCast weten we precies wat de bijdrage is van zonne-energie aan de totale energieproductie in de komende 3 uur. Hiermee kunnen netwerkbeheerders net-stabiliserende maatregelen nemen met de daarvoor beschikbare instrumenten. Bijvoorbeeld door een grote gebruiker tijdig aan te sporen om tijdelijk meer elektriciteit af te nemen bij een overschot.

De inkomende straling is de belangrijkste drijvende kracht achter de verdamping. Met dit product krijgen de waterbeheerders een unieke manier om de schatting van de verdamping verder te verbeteren. Daarnaast is de nowcast van het wolkendek een waardevol bijproduct voor het verbeteren van de nowcast van (extreme) neerslag.