PROJECT

Beoordeling Oosterscheldekering

Toets-op-maat van een iconisch kunstwerk

De Oosterscheldekering (OSK) is één van de meest complexe stormvloedkeringen die de wereld kent. Ook deze kering moet beoordeeld worden binnen het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) van Rijkswaterstaat.

Samen met Rijkswaterstaat, TNO en Iv-Infra werkt HKV al sinds 2019 aan de beoordeling van de Oosterscheldekering in Zeeland. De kering bestaat uit een groot aantal verschillende onderdelen (pijlers, schuiven, havendammen, eilanden, de Roompotsluis, etc.), wat het beoordelen ervan een complexe aangelegenheid maakt. Vanwege deze complexiteit zijn alle standaard hulpmiddelen binnen het WBI niet toepasbaar en zijn speciale op-maat oplossingen gemaakt om tot een oordeel te komen. Beginnend met de definitie van falen is niet alleen gekeken naar het oordeel van de OSK zelf, maar zijn ook de implicaties op de waterstanden in het achterliggende Oosterscheldebekken in beeld gebracht (de zogenaamde prestatiepeilen).

Per onderdeel van de kering is een faalpad opgesteld waarbij is bepaald welke onderdelen het meest en het minst bijdragen. Daartoe zijn een groot aantal hydraulische belastingcombinaties (waterstanden en golven) gecombineerd met de sterkte van de kering, gekoppeld aan kansen van voorkomen en vervolgens volledig probabilistisch doorgerekend. Daarbij is expliciet rekening gehouden met het mogelijk falen van diverse onderdelen van de kering, waaronder de elektrische en mechanische componenten, maar ook die van de constructieve onderdelen. De aanpak maakt niet alleen gebruik van maximale waterstanden (zoals gebruikelijk is binnen het WBI), maar van tijdsverlopen. De verwachting is dat het eindoordeel van de kering in het voorjaar van 2022 opgeleverd zal worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van Rijkswaterstaat ter goedkeuring.