PROJECT

Effect zeespiegelrijzing en zandhonger Oosterschelde

De functies van de Oosterschelde komen meer en meer onder druk te staan door zeespiegelstijging en door het verdwijnen van droogvallende zandplaten als gevolg van de zogenaamde zandhonger. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben HKV, Tauw en Altenburg & Wymenga gezamenlijk een verkennende studie uitgevoerd naar de ‘Effecten van Zeespiegelstijging en Zandhonger op de Oosterschelde’ (EZZO).
Daarin is onder andere onderzoek gedaan naar de ruimte die er binnen het sluitingsregime van de Oosterscheldekering is om zo kort en weinig mogelijk te sluiten zonder de waterveiligheid in gevaar te brengen. Vaak en lang sluiten is ongewenst vanuit ecologisch perspectief en voor sommige economische sectoren zoals de mossel- en oestersector. Uit de studie blijkt dat er mogelijkheden zijn om minder vaak te sluiten als er niet meer alleen gesloten wordt op basis van de zeewaterstand, maar als hier ook de verwachte golfaanval op de dijken rond de Oosterschelde bij wordt betrokken. We hebben verder geïdentificeerd bij welke zeespiegelstijging en zandhonger er kantelpunten gaan optreden in de ecologische waarden en het ruimtegebruik in de Oosterschelde. Veel functies kunnen tot een bepaalde zeespiegelstijging nog in stand worden gehouden door uitgekiende zandsuppleties.

Foto header, bron: www.zwdelta.nl