PROJECT

Zoetwaterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem

De zoetwatervoorziening in Nederland staat regelmatig onder druk door droogte en watertekorten. De verwachting is dat in de toekomst steeds vaker perioden met watertekorten optreden. Rijkswaterstaat wil de gebruikers van zoetwater (industrie, drinkwater, recreatie, natuur, landbouw en regionale beheerder) meer duidelijkheid geven over de zoetwaterbeschikbaarheid. Informatie over de waterbeschikbaarheid in verschillende omstandigheden, nu en in de toekomst, is belangrijk voor gebruikers. Hiermee kunnen zij afwegingen maken en beslissingen nemen over maatregelen en investeringen om hun bedrijfsvoering te verbeteren en te optimaliseren. HKV heeft een overzicht gemaakt van methoden om de zoetwaterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem onder verschillende omstandigheden te bepalen.