MijnOverstromingsRisicoProfiel

HKV

Als eigenaar of beheerder van een BRZO-bedrijf moet u in uw veiligheidsrapporten aandacht geven aan overstromingen (natuurramp). De overheid wijst bedrijven ook op de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het beperken van de schade bij overstromingen.

MijnOverstromingsrisicoProfiel berekent de overstromingsrisico’s en waterstanden voor uw exacte locatie, uitgaande van een doorbraak van primaire of regionale keringen of wateroverlast in buitendijks gebied. Ook kunt u met MijnOverstromingsrisicoProfiel berekenen of maatregelen om het overstromingsrisico te verminderen kosteneffectief zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bekaden of ophogen van uw terrein, het afschakelen van processen of het evacueren van goederen.

Wilt u in het kader van SEVESO, vergunningverlening, verzekeringen of investeringsbeslissingen weten wat het risicoprofiel is voor uw object, wilt u weten of het aantrekkelijk is om te investeren in een andere inrichting of beheermaatregelen te nemen? Dan kunt u met www.MijnOverstromingsRisicoProfiel.nl online risicoprofielen opstellen.

U voert uw gegevens in over de locatie, de kosten van maatregelen en de voorkomen schade en u ontvangt daarna direct in een rapport de risicoprofielen, de kansrijkheid van investeringen en een overzicht van de door u ingevoerde gegevens. De kosten hiervoor zijn € 2.000 excl. btw.  

Lees meer in de documentatie: onze productfolder over MijnOverstromingsRisicoProfiel.

Als u MijnOverstromingsRisicoProfiel graag een keer vrijblijvend wilt uitproberen of indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via mijnoverstromingsrisicoprofiel@hkv.nl.

Documentatie

MijnOverstromingsRisicoProfiel