Continu Inzicht

24/7 in control met actueel inzicht in risico’s

HKV

Met Continu Inzicht is een beheerder 24/7 in control. Met slimme monitoring en rekenmodellen wordt de actuele situatie geanalyseerd.

De beheerder heeft inzicht in hoe groot het risico is en waar zwakke plekken aanwezig zijn, zodat hij of zij gericht maatregelen kan nemen. In situaties met extreme droogte of extreem hoge waterstanden biedt het inzicht in de actuele risico’s in de eerstvolgende dagen. Daarnaast is Continu Inzicht ook in te zetten om extreme situaties te simuleren en de beheerder te informeren waar zwakke plekken in het watersysteem kunnen zitten.

https://github.com/HKV-products-services/Continu-Inzicht