Publicaties

Filter

Titel Jaargang Auteur(s)
Een reflectie op de Oude Hollandse Waterlinie (1672) – De inundaties in cultuur-historisch en waterbouwkundig perspectief Jaargang: 2023 2023 Leenders J.K. et al. Bekijk Publicatie
Hoe stoppen we bodemerosie op de Rijn? 2022 Barneveld H.J. Bekijk Publicatie
Het effect van scheepvaart op de ontwikkeling van rivierduinen 2022 Bongers ir. P.S.J., Lokin ir. L.R., Warmink dr. J.J., Hulscher prof. dr. S.J.M.H., Vrijaldenhoven ing. B.M.A.J., Verbeek ir. M.C. Bekijk Publicatie
(Tot op) de bodem uitzoeken 2021 Lokin L. Bekijk Publicatie
Expert Judgement geeft crisisteam continu inzicht in effectiviteit van maatregelen 2021 Vreugdenhil H., Kolen B., Nieuwenhuis M., Doef M. van der, Lingen J. van der, Rond A. de, Zethof M., Hoek M. van Bekijk Publicatie
Effecten en kosten van Bouwen met de Natuur-projecten 2021 Oerlemans C., Wegman C., Jonkman S., Aarninkhof S. Bekijk Publicatie
Rivierbodemdynamiek meenemen in het ontwerp van maatregelen 2020 Paarlberg A., Denderen P. van Bekijk Publicatie
Overstromingskansen voor primaire waterkeringen: op de de goede weg? 2020 Kok M. Bekijk Publicatie
Advies beoordeling overstromingskansen Richt je op de belangrijke faalmechanismen 2020 Kok M., Aarninkhof, S. Bekijk Publicatie
Experimental study on bed-material transport over entrance sills at longitudinal training walls 2020 Os A. van, Lokin L., Mosselman E., Uijttewaal W., Labeur R.L., Osorio A.L. Bekijk Publicatie