Publicaties

Filter

Titel Jaargang Auteur(s)
Een reflectie op de Oude Hollandse Waterlinie (1672) – De inundaties in cultuur-historisch en waterbouwkundig perspectief Jaargang: 2023 2023 Leenders J.K. et al. Bekijk Publicatie
Hoe stoppen we bodemerosie op de Rijn? 2022 Barneveld H.J. Bekijk Publicatie
Het effect van scheepvaart op de ontwikkeling van rivierduinen 2022 Bongers ir. P.S.J., Lokin ir. L.R., Warmink dr. J.J., Hulscher prof. dr. S.J.M.H., Vrijaldenhoven ing. B.M.A.J., Verbeek ir. M.C. Bekijk Publicatie
(Tot op) de bodem uitzoeken 2021 Lokin L. Bekijk Publicatie
Overstromingskansen voor primaire waterkeringen: op de de goede weg? 2020 Kok M. Bekijk Publicatie
Advies beoordeling overstromingskansen Richt je op de belangrijke faalmechanismen 2020 Kok M., Aarninkhof, S. Bekijk Publicatie
Beslissen onder onzekerheid, de invloed van (model)onzekerheden op uitkomsten 2019 Dijk Daniël van, Botterhuis Ton Bekijk Publicatie
Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust: een beschouwing op basis van 128 jaar meten bij getijstations 2019 Nicolai R.P., Baart F., Rongen G. Bekijk Publicatie
Neerslagindex duidt risico’s wateroverlast op straat 2018 Krijger T., Kolen B., Vuren S. van Bekijk Publicatie
Hoeveel water kan Nederland bereiken via de grote Rivieren? 2016 Kok Matthijs, Pol Joost, Vriend Huib de Bekijk Publicatie