Water en klimaat

In dichtbevolkte gebieden komt het water dichtbij mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, groot. Hierbij worden zowel ruimtelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het klimaat meegenomen. Deze leiden tot veranderende eisen aan het watersysteem. Met welke neerslag houden we rekening, waar valt deze bui, hoe vertaalt die zich tot afvoer? Wat verwachten we van maatregelen in de stad en in het landelijk gebied, waar is het risico minimaal? En hoe borgen we, in zomers met intensieve piekbuien die we af willen voeren, dat er als het droog is toch voldoende water van voldoende kwaliteit is?

Projecten

Waterbeschikbaarheid (WABES)

Waterbeschikbaarheid (WABES)

De zoetwatervoorziening in Nederland staat regelmatig onder druk door het optreden van laagwater en droogte. In de toekomst zijn vaker knelpunten in de zoetwatervoorziening te verwachten, omdat de vraag toeneemt en het aanbod afneemt. Lees meer


Neerslagapps voor Afrika

Neerslagapps voor Afrika

Wij vinden het een mooie uitdaging om neerslaggegevens in Afrika toegankelijk te maken voor een breed publiek. Onze projecten op het Afrikaanse continent hebben ons veel kennis gegeven over het toepassen van meteorologische data. Lees meer


SBIR: Verdamping in bewolkte omstandigheden

SBIR: Verdamping in bewolkte omstandigheden

HKV deed in 2016 in een consortium met UT-ITC, KNMI, Deltares en KnowH2O onderzoek naar actuele verdamping in bewolkte omstandigheden. Het consortium heeft hiervoor een beurs ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in het kader van Small Business Innovations Research (SBIR). Lees meer