Water en klimaat

In dichtbevolkte gebieden komt het water dichtbij mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, groot. Hierbij worden zowel ruimtelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het klimaat meegenomen. Deze leiden tot veranderende eisen aan het watersysteem. Met welke neerslag houden we rekening, waar valt deze bui, hoe vertaalt die zich tot afvoer? Wat verwachten we van maatregelen in de stad en in het landelijk gebied, waar is het risico minimaal? En hoe borgen we, in zomers met intensieve piekbuien die we af willen voeren, dat er als het droog is toch voldoende water van voldoende kwaliteit is?

Projecten

Stedelijk waterbeheer Almere

Stedelijk waterbeheer Almere

Gemeente Almere is de snelst groeiende stad in Nederland. Een goed werkende vitale infrastructuur in en om de stad is voor het functioneren en de bereikbaarheid van groot belang. HKV onderzocht in 2017 de impact van extreme neerslag op de (hoofd) infrastructuur van Almere. Lees meer


Hoogwaterbescherming in Bangladesh

Hoogwaterbescherming in Bangladesh

In 2016 heeft NWO het onderzoeksproject “CORE Bangladesh” gegund aan een consortium van HKV, UNESCO-IHE, TU Delft en Bangladesh University of Engineering and Technology. Lees meer


Waterbeschikbaarheid (WABES)

Waterbeschikbaarheid (WABES)

De zoetwatervoorziening in Nederland staat regelmatig onder druk door het optreden van laagwater en droogte. In de toekomst zijn vaker knelpunten in de zoetwatervoorziening te verwachten, omdat de vraag toeneemt en het aanbod afneemt. Lees meer