Water en klimaat

In dichtbevolkte gebieden komt het water dichtbij mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, groot. Hierbij worden zowel ruimtelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het klimaat meegenomen. Deze leiden tot veranderende eisen aan het watersysteem. Met welke neerslag houden we rekening, waar valt deze bui, hoe vertaalt die zich tot afvoer? Wat verwachten we van maatregelen in de stad en in het landelijk gebied, waar is het risico minimaal? En hoe borgen we, in zomers met intensieve piekbuien die we af willen voeren, dat er als het droog is toch voldoende water van voldoende kwaliteit is?

Projecten

Beslissingsondersteunend Systeem Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal

Beslissingsondersteunend Systeem Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal

Slim Watermanagement is een maatregel uit het Deltaprogramma Zoetwater, bedoeld om watersystemen beter en duurzamer te benutten. Er is veel winst te boeken zonder aanpassingen aan de infrastructuur, door de communicatie en informatievoorziening te verbeteren en daarmee het operationele beheer van het watersysteem.  Lees meer


Overstromingsrisicoreductie in Accra

Overstromingsrisicoreductie in Accra

Accra, de hoofdstad van Ghana, wordt ieder jaar getroffen door overstromingen. Het gebied is dichtbevolkt en de lagergelegen gebieden worden in toenemende mate bewoond. De economie en de bevolking groeien snel. De huidige drainagecapaciteit voldoet niet meer aan de eisen. Lees meer


Neerslagstatistiek voor stedelijk waterbeheer

Neerslagstatistiek voor stedelijk waterbeheer

In dit project hebben HKV en KNMI in 2017 de neerslagstatistiek afgeleid voor periodes van 10 minuten tot 12 uur. Extreem veel neerslag gedurende dergelijke korte duren veroorzaakt vaak wateroverlast in stedelijk gebied. Het blijkt dat deze neerslaghoeveelheden vanaf ongeveer eens per 50 jaar en minder vaak, veel groter zijn dan we tot nu toe dachten op basis van de vigerende statistiek. Lees meer