Water en klimaat

In dichtbevolkte gebieden komt het water dichtbij mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, groot. Hierbij worden zowel ruimtelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het klimaat meegenomen. Deze leiden tot veranderende eisen aan het watersysteem. Met welke neerslag houden we rekening, waar valt deze bui, hoe vertaalt die zich tot afvoer? Wat verwachten we van maatregelen in de stad en in het landelijk gebied, waar is het risico minimaal? En hoe borgen we, in zomers met intensieve piekbuien die we af willen voeren, dat er als het droog is toch voldoende water van voldoende kwaliteit is?

Projecten

Haalbaarheid geïrrigeerde landbouw in Ghana

Haalbaarheid geïrrigeerde landbouw in Ghana

Voor een private partij in Ghana hebben we de haalbaarheid onderzocht van geïrrigeerde landbouw in het Sisili-Kulpawnbasin, een zijtak van de White Volta in het noorden van Ghana. Lees meer


Modellering en toetsing van watersystemen

Modellering en toetsing van watersystemen

HKV heeft in 2013 acht waterschappen ondersteund bij de toetsing van het regionale watersysteem aan de normen voor wateroverlast. Onze inbreng is divers: van advies over de aanpak tot het volledig uitvoeren van een toetsing, vaak inclusief de modellering van het watersysteem. Lees meer