Water en klimaat

In dichtbevolkte gebieden komt het water dichtbij mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, groot. Hierbij worden zowel ruimtelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het klimaat meegenomen. Deze leiden tot veranderende eisen aan het watersysteem. Met welke neerslag houden we rekening, waar valt deze bui, hoe vertaalt die zich tot afvoer? Wat verwachten we van maatregelen in de stad en in het landelijk gebied, waar is het risico minimaal? En hoe borgen we, in zomers met intensieve piekbuien die we af willen voeren, dat er als het droog is toch voldoende water van voldoende kwaliteit is?

Projecten

FEWS-Donau

FEWS-Donau

Eind 2014 is HKV benaderd om een voorspellingssysteem voor overstromingen en verontreinigingen voor de Donau te implementeren (FEWS-Donau). Samen met Deltares hebben we dit systeem in korte tijd gebouwd en geïnstalleerd bij het Nationale Instituut voor Hydrologie en Waterbeheer (INHGA).  Lees meer


‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh

‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh

HKV en Deltares hebben in 2014 het project ‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh afgerond. Hiervoor hebben we een dashboardsysteem geïmplementeerd dat waterstanden via sms automatisch combineert met hoogwatervoorspellingen. Lees meer


Zoetwaterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem

Zoetwaterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem

De zoetwatervoorziening in Nederland staat regelmatig onder druk door droogte en watertekorten. De verwachting is dat in de toekomst steeds vaker perioden met watertekorten optreden.  Lees meer