Water en klimaat

In dichtbevolkte gebieden komt het water dichtbij mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, groot. Hierbij worden zowel ruimtelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het klimaat meegenomen. Deze leiden tot veranderende eisen aan het watersysteem. Met welke neerslag houden we rekening, waar valt deze bui, hoe vertaalt die zich tot afvoer? Wat verwachten we van maatregelen in de stad en in het landelijk gebied, waar is het risico minimaal? En hoe borgen we, in zomers met intensieve piekbuien die we af willen voeren, dat er als het droog is toch voldoende water van voldoende kwaliteit is?

Projecten

‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh

‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh

HKV en Deltares hebben in 2014 het project ‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh afgerond. Hiervoor hebben we een dashboardsysteem geïmplementeerd dat waterstanden via sms automatisch combineert met hoogwatervoorspellingen. Lees meer


Zoetwaterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem

Zoetwaterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem

De zoetwatervoorziening in Nederland staat regelmatig onder druk door droogte en watertekorten. De verwachting is dat in de toekomst steeds vaker perioden met watertekorten optreden.  Lees meer


In-housetraining in Mozambique

In-housetraining in Mozambique

Samen met Wetterskip Fryslân en een Mozambikaanse consultant hebben we in Mozambique een complete in-housetraining verzorgd aan een groep van twintig ingenieurs van ARA-Sul (vergelijkbaar met een waterschap in Nederland) en DNA (het nationale instituut op het gebied van water). Lees meer