Water en klimaat

In dichtbevolkte gebieden komt het water dichtbij mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, groot. Hierbij worden zowel ruimtelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het klimaat meegenomen. Deze leiden tot veranderende eisen aan het watersysteem. Met welke neerslag houden we rekening, waar valt deze bui, hoe vertaalt die zich tot afvoer? Wat verwachten we van maatregelen in de stad en in het landelijk gebied, waar is het risico minimaal? En hoe borgen we, in zomers met intensieve piekbuien die we af willen voeren, dat er als het droog is toch voldoende water van voldoende kwaliteit is?

Projecten

Inventarisatie Slim Watermanagement

Inventarisatie Slim Watermanagement

Het doel van Slim Watermanagement is watertekort en wateroverlast verminderen door de capaciteit van het Nederlandse watersysteem beter en duurzamer te benutten. Lees meer


Remote sensing information in Vietnam

Remote sensing information in Vietnam

In 2015 zijn we ruim drie maanden in Hanoi geweest voor het project ‘Demonstration of remote sensing information for integrated management in the Red River Delta in the North of Vietnam’. Lees meer


BOS-Brabant

BOS-Brabant

De Brabantse waterschappen en Rijkswaterstaat hebben in een samenwerkingsproject een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor hun beek- en kanaalsystemen ontwikkeld, op basis van Delft-FEWS, SOBEK en RTC-Tools. Lees meer