Inventarisatie beschikbare kennis klimaatadaptatie

Inventarisatie beschikbare kennis klimaatadaptatie2018 gaat de boeken in als kurkdroog en bloedheet. Het was een passend moment om voor het Regionaal Adaptatieplan Overijssel (RAP) uit te zoeken welke kennis over maatregelen al beschikbaar is om in te spelen op klimaatontwikkeling en welke kennis nog ontwikkeld moet worden. De provincie wilde vooral weten welke gevolgen de kleine kernen in Overijssel kunnen ondervinden van klimaatontwikkeling.

We vonden onder meer dat uit goed geïsoleerde nieuwbouwhuizen in deze omstandigheden nauwelijks warmte ontsnapt. In tuinen kon je een ei bakken op een betontegel. En wat te denken van ouderen in verzorgingshuizen, bijvoorbeeld op een gesloten afdeling? Openbaar groen biedt verkoeling via schaduw en verdamping, maar als er geen water is verdort de boel.

Zo leed een kleine gemeente in Overijssel meer dan vijf ton aan schade doordat de lage beplanting doodging. En wat gebeurt er met koeien en varkens in stallen? Uit de eerste inventarisatie bleek dat er al heel wat maatregelen mogelijk zijn om de gevolgen van extreem weer te verminderen. Denk aan vergroting van het groenoppervlak, in combinatie met het creëren van meer schaduw en meer waterelementen in het dorp. Er is wel meer kennis nodig om de verschillende maatregelen optimaal toe te kunnen passen.

Terug naar overzicht