Watersysteemanalyse Schiedam en Vlaardingen

Watersysteemanalyse Schiedam en VlaardingenHKV maakt voor het Hoogheemraadschap van Delfland watersysteemanalyses voor Schiedam en Vlaardingen. Bijzonder aan het project is dat dit de eerste watersysteemanalyses van het hoogheemraadschap met het model 3Di zijn: een zeer gedetailleerd model van het oppervlaktewater, het rioolsysteem en het maaiveld. In de offerteaanvraag stond: Het project zal dan ook zowel voor ons als voor de adviseur een ontdekkingstocht worden. Voor dit project zijn wij in het bijzonder op zoek naar sterke adviseurs die samen met ons deze uitdaging aan willen gaan.

HKV heeft vier inhoudelijke werksessies georganiseerd om de ontdekkingstocht invulling te geven, kennis over te dragen en keuzes te maken. In deze sessies zijn we bijvoorbeeld ingegaan op het onderscheid tussen inundaties van het watersysteem en de riolering en op neerslagbelastingen voor hoogwaterstatistiek. De modellen zijn nu gereed en de werkwijze is op hoofdlijnen ingevuld. Op dit moment voeren we de watersysteemanalyses uit en scherpen we de methodes aan.

Terug naar overzicht