Slim Watermanagement Noordzeekanaal

Slim Watermanagement NoordzeekanaalMet Slim Watermanagement benaderen we het watersysteem als een geheel en kijken we over de grenzen van beheergebieden heen. Het richt zich op de slimme inzet van bestaande middelen. Voor het Noordzeekanaal keken we in 2017 naar de kans van optreden van hoogwaterstanden en welke ‘slimme’ maatregelen deze kans kunnen verkleinen. Ook hebben we inzicht gekregen in de belangrijkste faalfactoren voor het optreden van hoogwater, met behulp van de meerpeilstatistiek (programma Dezy).

We hebben geleerd dat de faalkansen van kunstwerken een belangrijke factor zijn.  Slim Watermanagement kan de faalkans van het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal terugbrengen tot minder dan eens per honderd jaar. Voor de toekomst ligt er nog wel een opgave. De verwachte klimaatveranderingen zijn op termijn niet te compenseren met alleen Slim Watermanagement-maatregelen, maar noodzaakt aanpassingen in het watersysteem.

maart 2018

Terug naar overzicht