Neerslagstatistiek voor stedelijk waterbeheer

Neerslagstatistiek voor stedelijk waterbeheer“Hoeveel neerslag valt er in het huidige klimaat in korte tijd en hoe vaak komt dat voor? Inzicht in de kans op extreme neerslag is van essentieel belang voor de onderbouwing van ons waterbeheer.” Aan het woord is Kees Peerdeman, namens STOWA projectleider Kennisagenda Meteo in het waterbeheer.

In dit project hebben HKV en KNMI in 2017 de neerslagstatistiek afgeleid voor periodes van 10 minuten tot 12 uur. Extreem veel neerslag gedurende dergelijke korte duren veroorzaakt vaak wateroverlast in stedelijk gebied. Het blijkt dat deze neerslaghoeveelheden vanaf ongeveer eens per 50 jaar en minder vaak, veel groter zijn dan we tot nu toe dachten op basis van de vigerende statistiek. Klimaatverandering speelt een belangrijke rol in deze nieuwe inzichten.

maart 2018

Terug naar overzicht