Overstromingsrisicoreductie in Accra

Overstromingsrisicoreductie in AccraAccra, de hoofdstad van Ghana, wordt ieder jaar getroffen door overstromingen. Het gebied is dichtbevolkt en de lagergelegen gebieden worden in toenemende mate bewoond. De economie en de bevolking groeien snel. De huidige drainagecapaciteit voldoet niet meer aan de eisen. Dit wordt verergerd door het aanslibben en opstapelen van afval in het drainagesysteem. Zeespiegelstijging en kusterosie veroorzaken additionele risico’s. Het overstromingsrisico neemt door al deze factoren snel toe.

Op 3 juni 2015 ontstond een grote overstroming, waarbij een benzinestation explodeerde en meer dan tweehonderd slachtoffers vielen. De Ghanese overheid en de World Bank willen de overstromingsrisico’s in Accra verminderen. HKV, Ecorys, Bosch-Slabbers en een lokaal adviesbureau hebben hiervoor een plan ontwikkeld. Het plan is omarmd door de Ghanese overheid en de World Bank, die naar verwachting circa USD 100 mln. beschikbaar zal stellen voor de uitvoering. De uitvoering start naar verwachting in 2018.

maart 2018

Terug naar overzicht