Water en klimaat

In dichtbevolkte gebieden komt het water dichtbij mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, groot. Hierbij worden zowel ruimtelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het klimaat meegenomen. Deze leiden tot veranderende eisen aan het watersysteem. Met welke neerslag houden we rekening, waar valt deze bui, hoe vertaalt die zich tot afvoer? Wat verwachten we van maatregelen in de stad en in het landelijk gebied, waar is het risico minimaal? En hoe borgen we, in zomers met intensieve piekbuien die we af willen voeren, dat er als het droog is toch voldoende water van voldoende kwaliteit is?

Projecten

Watersysteemanalyse Schiedam en Vlaardingen

Watersysteemanalyse Schiedam en Vlaardingen

HKV maakt voor het Hoogheemraadschap van Delfland watersysteemanalyses voor Schiedam en Vlaardingen. Bijzonder aan het project is dat dit de eerste watersysteemanalyses van het hoogheemraadschap met het model 3Di zijn: een zeer gedetailleerd model van het oppervlaktewater, het rioolsysteem en het maaiveld. Lees meer


Projecten in West-Afrika

Projecten in West-Afrika

In 2018 gingen twee grote projecten in Afrika van start. We begonnen met het Wereldbankproject ‘Disaster Risk Reduction Practice Research and Capacity Building Support to Economic Community of West African States (ECOWAS)’.  Lees meer


Inventarisatie beschikbare kennis klimaatadaptatie

Inventarisatie beschikbare kennis klimaatadaptatie

2018 gaat de boeken in als kurkdroog en bloedheet. Het was een passend moment om voor het Regionaal Adaptatieplan Overijssel (RAP) uit te zoeken welke kennis over maatregelen al beschikbaar is om in te spelen op klimaatontwikkeling en welke kennis nog ontwikkeld moet worden. Lees meer