Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

Proevenverzameling ondergrond

Proevenverzameling ondergrond

De komende jaren wordt er op veel plaatsen in ons land aan de dijken gewerkt. In 2050 moeten ze namelijk voldoen aan de nieuwe Waterwetnormen die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn. Bij de beoordeling van de dijkveiligheid speelt de sterkte van grond een grote rol. Lees meer


Pilotproject Oosterschelde

Pilotproject Oosterschelde

De Oosterschelde is één van de watersystemen waaraan bij de afgelopen beoordelingsronden weinig vernieuwing heeft plaatsgevonden. Vooruitlopend op het nieuwe WBI 2023 hebben HKV, Deltares en Rijkswaterstaat gezamenlijk gewerkt aan een pilotproject in de Oosterschelde, bestaande uit de opzet van een modellentrein om nieuwe hydraulische belastingen af te leiden. Lees meer


Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium

In 2016 hebben we veel werk verzet voor het nieuwe Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). We hebben net als eerdere jaren onze kennis ingezet in het software-ontwikkelteam van Deltares en samen met andere partijen systeem- en integratietesten uitgevoerd. Lees meer