Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

Tijdsafhankelijkheid belasting van dijkbekledingen

Tijdsafhankelijkheid belasting van dijkbekledingen

In het project ‘Tijdsafhankelijkheid belastingen bekledingen’ hebben we samen met Deltares een tijdsafhankelijk bekleding- en erosiemodel voor grasdijken gemaakt. Dit model koppelt bestaande modellen voor de beoordeling van de grasbekleding van dijken aan een erosiemodel voor het dijklichaam.  Lees meer


Zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging

Binnen de ‘Zeespiegelstijging onderzoeksagenda 2016-2018’ onderzoekt HKV in samenwerking met Deltares de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. We onderzoeken verschillende toepassingen van scenario’s voor de zeespiegelstijging en ontwikkelen statistische modellen om de trend te beschrijven. Lees meer


Veiligheidsbeoordeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Veiligheidsbeoordeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

In 2017 heeft HKV een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor Hollands Noorderkwartier (HHNK) volgens het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017). De veiligheid van de Balgzanddijk en Amsteldiepdijk (10 km) is op alle beoordelingssporen tot de gedetailleerde beoordeling in kaart gebracht. Lees meer