Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

Mijn overstromingsrisico

Mijn overstromingsrisico

Hoe groot is het overstromingsrisico in uw buurt? HKV heeft een app gemaakt die voor elke postcode in Nederland laat zien hoe groot de kans op een overstroming is, door een doorbraak van een primaire kering of een regionale kering. Lees meer


Module Evacuatie Grote Overstromingen

Module Evacuatie Grote Overstromingen

Op initiatief van minister Schultz van Haegen werkt Rijkswaterstaat aan de Module Evacuatie Grote Overstromingen. Het doel van deze module is de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij overstromingen en evacuatie te vergroten. Lees meer


Wettelijk Toetsinstrumentarium

Wettelijk Toetsinstrumentarium

Beheerders van de belangrijkste Nederlandse waterkeringen toetsen iedere zes jaar of de keringen voldoen aan de wettelijke normen. Deze toetsing is verplicht volgens de Waterwet. Het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) bevat de methoden en regels die de beheerders bij de toetsing moeten gebruiken. Lees meer