Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

DRIVER

DRIVER

HKV neemt deel aan het project Driver. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie, als onderdeel van het zevende Framework Programme (FP7). Driver staat voor ‘Driving innovation in crisis management for European resilience’ en richt zich op systemen voor crisismanagement. Lees meer


Nieuwe waterveiligheidsbenadering

Nieuwe waterveiligheidsbenadering

HKV heeft verschillende projecten uitgevoerd die bijdragen aan de nieuwe waterveiligheidsbenadering. Zo hebben we met een consequentieanalyse
in beeld gebracht wat de effecten zijn van de nieuwe waterveiligheidsnormen op de waterkeringen: de lengte van de te versterken waterkeringen en een inschatting van de investeringskosten. Lees meer


Deltaprogramma

Deltaprogramma

De belangrijkste bijdragen van HKV aan het Deltaprogramma liggen op het gebied van de nieuwe normering, het Deltamodel en het assisteren van de diverse deelprogramma’s. Lees meer