Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

MIRT-onderzoek Marken

MIRT-onderzoek Marken

Marken is een van de drie gebieden waar een MIRT-onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid. Het oorspronkelijke versterkingsplan kon niet op steun van de eilandbewoners rekenen, omdat het veel ruimte kostte. Ook waren er zorgen dat een hogere en bredere kade ongelijkmatig zal zetten op de slappe veengrond.  Lees meer


Flexibele evacuatiestrategie als antwoord op dreigende overstromingen

Flexibele evacuatiestrategie als antwoord op dreigende overstromingen

Veiligheidsregio IJsselland heeft samen met HKV een flexibele evacuatiestrategie uitgewerkt. De strategie bestaat uit een combinatie van preventieve en verticale evacuatie en speelt in op de zelfredzaamheid van mensen.  Lees meer


Overstroom ik?

Overstroom ik?

Zondag 28 september 2014 heeft minister Schultz van Haegen de site www.overstroomik.nl en de app ‘Overstroom ik?’ gelanceerd. HKV heeft deze app ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De app vervangt de eerdere HKV-app ‘Mijn overstromingsrisico’.  Lees meer