Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI)

Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI)

In 2015 heeft HKV haar werkzaamheden aan het nieuwe WTI voortgezet. We hebben meegedraaid in het software-ontwikkelteam en bijgedragen aan de (semi)probabilistische kalibratie voor het faalmechanisme piping. Lees meer


Spel voor keringbeheer op interactieve vloer

Spel voor keringbeheer op interactieve vloer

HKV heeft samen met het Valorisatiecentrum van TU Delft een interactieve vloer ontwikkeld. Op deze vloer kan een hoogwaterscenario worden nagespeeld. De beheerder moet verschillende maatregelen treffen en krijgt daarvoor informatie op dashboards over de actuele en verwachte situatie van waterstanden en dijksterkte. Lees meer


MIRT-onderzoek Marken

MIRT-onderzoek Marken

Marken is een van de drie gebieden waar een MIRT-onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid. Het oorspronkelijke versterkingsplan kon niet op steun van de eilandbewoners rekenen, omdat het veel ruimte kostte. Ook waren er zorgen dat een hogere en bredere kade ongelijkmatig zal zetten op de slappe veengrond.  Lees meer