Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

Dutch Risk Reduction Team in Zuidoost-Azië

Dutch Risk Reduction Team in Zuidoost-Aziƫ

HKV heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee missies van het Dutch Risk Reduction Team naar Zuidoost-Azië geleid. De eerste missie, met Marco Hartman, ging naar Maleisië, naar aanleiding van overstromingen op het verstedelijkte eiland Penang. Lees meer


Ontwikkeling GRADE Vecht

Ontwikkeling GRADE Vecht

Voor het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017) is de afvoerstatistiek van de Rijn en de Maas nodig. Deze statistieken zijn tot stand gekomen in het project GRADE: Generator for Rainfall and Discharge Extremes. In 2018 is gestart met de verbetering en uitbreiding van het GRADEinstrumentarium. Lees meer


Continu inzicht

Continu inzicht

Waterkeringbeheerders zijn gewend om hun waterkeringen te laten voldoen aan vastgestelde normen: daar baseren ze het ontwerp en hun beheer en onderhoud
op. In een situatie met extreme droogte of extreem hoge waterstanden is er meer nodig. Lees meer