Hoogwaterbeschermingsprogramma

HoogwaterbeschermingsprogrammaDijkversterkingsprojecten vallen sinds 2014 onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). We hebben meegewerkt aan de (voor)verkenning van verschillende HWBP-projecten om de scope scherper te krijgen. HKV heeft hiervoor de hydraulische belasting en de benodigde sterkte van de waterkering vastgesteld, uitgaande van de nieuwe normering en de daaruit volgende opgave.

Voor het project Tiel-Waardenburg van Waterschap Rivierenland hebben we alternatieven voor dijkverhoging uitgewerkt. Daarmee is dijkverhoging te voorkomen of aanzienlijk te beperken.

Bron foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Terug naar overzicht