Zeespiegelstijging

ZeespiegelstijgingBinnen de ‘Zeespiegelstijging onderzoeksagenda 2016-2018’ onderzoekt HKV in samenwerking met Deltares de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. We onderzoeken verschillende toepassingen van scenario’s voor de zeespiegelstijging en ontwikkelen statistische modellen om de trend te beschrijven. Het doel is om verschillende gebruikers een duidelijk en bruikbaar beeld van de zeespiegelstijging te geven.

De zeespiegelstijging berekenen is geen kwestie van het extra volume water delen door de oppervlakte van de oceaan. De zeewaterstand wordt namelijk ook beïnvloed door bodemdaling, de aantrekkingskracht van het zware landijs, de verplaatsing van het getij en de uitzetting van het water bij stijgende temperatuur. Dit zorgt ervoor dat de zeespiegel langs de Nederlandse kust niet even snel stijgt als de gemiddelde zeespiegel. 

maart 2018

Afbeelding: Zeespiegelstijging op basis van satellietdata

Terug naar overzicht