Veiligheidsbeoordeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Veiligheidsbeoordeling Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierIn 2017 heeft HKV een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor Hollands Noorderkwartier (HHNK) volgens het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017). De veiligheid van de Balgzanddijk en Amsteldiepdijk (10 km) is op alle beoordelingssporen tot de gedetailleerde beoordeling in kaart gebracht. We volgden een getrapte beoordelingsstrategie om zo de onzekerheden steeds verder te verkleinen en gevoeligheden in kaart te brengen.

Momenteel voert HKV een volledig probabilistische analyse uit voor binnenwaartse macrostabiliteit met een klankbordgroep (Rijkswaterstaat, HHNK en Deltares). Naast een scherper veiligheidsbeeld voor dit dijktraject, leidt dit ook tot handvatten voor toekomstige keuzes in de beoordeling en het ontwerp. 

Het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling is nog lang geen standaardwerk. Daarom hebben HHNK en HKV tijdens een kennisuitwisselingsmiddag voor beheerders op 6 juni lessen en ervaringen gedeeld.

maart 2018

Terug naar overzicht