Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium

In 2016 hebben we veel werk verzet voor het nieuwe Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). We hebben net als eerdere jaren onze kennis ingezet in het software-ontwikkelteam van Deltares en samen met andere partijen systeem- en integratietesten uitgevoerd. Lees meer


Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterkingsprojecten vallen sinds 2014 onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). We hebben meegewerkt aan de (voor)verkenning van verschillende HWBP-projecten om de scope scherper te krijgen. Lees meer


DEZY

DEZY

In opdracht van Rijkswaterstaat WVL heeft HKV in 2016 het model DEZY ontwikkeld. Dit model levert peilstatistieken voor het IJsselmeergebied en het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal (NZK/ ARK). Lees meer