Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Oti Flood Risk Hazard Assessment in Ghana en Togo

Oti Flood Risk Hazard Assessment in Ghana en Togo

De Wereldbank heeft ons opdracht gegeven het project Oti Flood Risk Hazard Assessment uit te voeren in Ghana en Togo. Dit project loopt tot eind 2017. De opdracht bestaat uit het verzamelen van data, een field survey, hydrologische en hydraulische modellering en de installatie van een grensoverschrijdend FEWS-systeem. Lees meer


Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Op donderdag 23 februari 2017 gaf minister Melanie Schultz van Haegen het sein ‘hoogwaterveilig’ voor het project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld langs de IJssel, onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Lees meer


Fishfinder

Fishfinder

HKV werkt sinds 2016 aan een goedkoop alternatief voor bodemhoogtemetingen door gebruik te maken van fishfinders: goedkope sonarapparatuur waar sportvissers vis mee zoeken. Het apparaat kan, net als conventionele multibeamsonar, ook de hoogte van de bodem meten. Lees meer