Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Integraal Riviermanagement – nieuwe blik op Maas en Rijn

Integraal Riviermanagement – nieuwe blik op Maas en Rijn

Het programma Integraal Rivier Management (IRM) moet ervoor zorgen dat de toekomstige inrichting van Maas en Rijn een groot aantal functies en ambities kan bedienen. Denk aan functies als hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, waterkwaliteit en natuur en waterbeschikbaarheid en ambities voor economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, landschap en cultuurhistorie en energietransitie en klimaatadaptatie.  Lees meer


Innovatieproject Hondsbossche en Pettemerduinen

Innovatieproject Hondsbossche en Pettemerduinen

HKV geeft leiding aan een groep bedrijven/kennisinstellingen, die onder de vlag van Ecoshape, een innovatieproject uitvoeren gericht op de Hondsbossche en Pettemerduinen. Doel van dit innovatieproject is kennis ontwikkelen over snelle en efficiënte aanleg van zandige voorlanden met meerwaarde voor natuur en recreatie. Lees meer


Ruimte voor Levende Rivieren

Ruimte voor Levende Rivieren

In 1992 presenteerde het Wereld Natuur Fonds (WNF) haar visie ‘Levende Rivieren’ op de toekomst van het rivierengebied. Sindsdien hebben grote projecten de riviernatuur nieuwe impulsen gegeven. De successen en ervaringen inspireerden zes natuurorganisaties in 2017 om een ambitie voor de komende 25 jaar op te stellen: ‘Ruimte voor Levende Rivieren’. Lees meer