Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Maatregelpakketten Bedijkte Maas

Maatregelpakketten Bedijkte Maas

Begin 2017 is voor de Maas gestart met de ontwikkeling van een Adaptieve Uitvoeringsstrategie Rivieren 2050 en verder. Doel van deze uitvoeringsstrategie is de waterveiligheidsopgave voor de dijken langs de Maas op te lossen. Hierbij is gekozen voor een krachtig samenspel van dijkversterking en rivierverruiming. Lees meer


Numeriek Rivierenlab

Numeriek Rivierenlab

Het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) richt zich op het vergroten van kennis van het langetermijngedrag van rivieren, met als doel om onze rivieren duurzaam en toekomstbestendig in te richten. Om nieuwe kennis snel te kunnen toepassen en op waarde te schatten, hebben HKV, Rijkswaterstaat, Deltares en Royal HaskoningDHV het ‘Numeriek Rivierenlab’ opgezet. Lees meer


Oti Flood Risk Hazard Assessment in Ghana en Togo

Oti Flood Risk Hazard Assessment in Ghana en Togo

De Wereldbank heeft ons opdracht gegeven het project Oti Flood Risk Hazard Assessment uit te voeren in Ghana en Togo. Dit project loopt tot eind 2017. De opdracht bestaat uit het verzamelen van data, een field survey, hydrologische en hydraulische modellering en de installatie van een grensoverschrijdend FEWS-systeem. Lees meer