Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Delft3D-model voor de Elbe

Delft3D-model voor de Elbe

Duitsland heeft regelmatig te kampen met zeer hoge waterstanden in de Elbe, mede door natuurlijke vegetatieontwikkeling in de uiterwaarden. De Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) wil hier meer grip op krijgen en heeft HKV de opdracht gegeven een gedetailleerd Delft3D-model te ontwikkelen. Lees meer


Building with Nature

Building with Nature

Binnen Building with Nature is HKV betrokken bij het thema ‘Natuurlijk Goedkoper’, waarbij zogenaamde voorlandoplossingen centraal staan. Samen met een aantal andere Ecoshape-partners werken we op dit moment aan de aanleg en monitoring van een proefsectie langs de Houtribdijk. Lees meer


Remote sensing

Remote sensing

Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van basisgegevens zijn van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van ons werk. Basisgegevens die wij gebruiken zijn bijvoorbeeld metingen van waterstanden, afvoeren, watertemperaturen, neerslag en verdamping. Steeds meer gegevens komen via satellieten beschikbaar. Lees meer