Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Systeemwerking en retentie Maas

Systeemwerking en retentie Maas

De hoogwaterbescherming van de Maas is een belangrijk onderwerp in het Deltaprogramma. HKV leverde de voorzitter van de werkgroep Systeemwerking en bescherming langs de Maas, die in 2014 onderzocht hoe het Maasveiligheidssysteem robuust en betrouwbaar kan worden ingericht. Lees meer


Deltaprogramma

Deltaprogramma

Aan het Deltaprogramma heeft HKV op allerlei manieren bijgedragen. De belangrijkste bijdragen liggen op het gebied van de nieuwe normering, het Deltamodel en het assisteren van de diverse deelprogramma’s. Lees meer


Actuele waterinformatie

Actuele waterinformatie

HKV implementeert bij waterbeheerders informatiesystemen voor monitoring, hoogwatervoorspelling en sturing van watersystemen, gebaseerd op Delft-FEWS. Deze informatiesystemen maken gebruik van zoveel mogelijk bronnen om gegevens te verzamelen. Lees meer