Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Bandbreedte hoogwatergeul Varik-Heesselt

Bandbreedte hoogwatergeul Varik-Heesselt

De hoogwatergeul Varik-Heesselt is een prominent onderdeel van de Structuurvisie WaalWeelde West en de Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren. Extreme hoogwaterstanden dalen door deze geul met zo'n 45 cm. Daarmee kan de hoogwatergeul een belangrijke bijdrage leveren aan de hoogwaterveiligheid langs de Waal. Lees meer


Mississippi - HKV finalist in changing course designcompetitie

Mississippi - HKV finalist in changing course designcompetitie

HKV leidt samen met de Amerikaanse bedrijven H3 STUDIO en URS het internationale samenwerkingsverband STUDIO MISI-ZIIBI. In dit verband onderzoeken we manieren om het ecosysteem in de Louisianadelta te herstellen, rekening houdend met de wensen en belangen van betrokkenen.  Lees meer


Voorlandoplossing Houtribdijk

Voorlandoplossing Houtribdijk

Rijkswaterstaat en Ecoshape (waar HKV onderdeel van is) zijn gestart met een pilot voor alternatieve dijkversterking langs meren. De pilot bestaat uit de aanleg van een voorland van zand, waardoor de dijk zelf niet versterkt hoeft te worden. Lees meer