Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Deltaprogramma

Deltaprogramma

Aan het Deltaprogramma heeft HKV op allerlei manieren bijgedragen. De belangrijkste bijdragen liggen op het gebied van de nieuwe normering, het Deltamodel en het assisteren van de diverse deelprogramma’s. Lees meer


Actuele waterinformatie

Actuele waterinformatie

HKV implementeert bij waterbeheerders informatiesystemen voor monitoring, hoogwatervoorspelling en sturing van watersystemen, gebaseerd op Delft-FEWS. Deze informatiesystemen maken gebruik van zoveel mogelijk bronnen om gegevens te verzamelen. Lees meer


Delft3D-model voor de Elbe

Delft3D-model voor de Elbe

Duitsland heeft regelmatig te kampen met zeer hoge waterstanden in de Elbe, mede door natuurlijke vegetatieontwikkeling in de uiterwaarden. De Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) wil hier meer grip op krijgen en heeft HKV de opdracht gegeven een gedetailleerd Delft3D-model te ontwikkelen. Lees meer