Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Evaluatie Schelde-estuarium (T2015)

Evaluatie Schelde-estuarium (T2015)

Nederland en Vlaanderen streven naar duurzaam en dynamisch beheer van de Schelde. Om te toetsen of de afspraken het gewenste effect hebben, vindt iedere zes jaar een evaluatie plaats van de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. Lees meer


Building with Nature

Building with Nature

Als partner in het consortium Ecoshape doen wij twee projecten in het programma Building with Nature: de pilot Houtribdijk en het monitoringsprogramma voor de Hondsbossche en Pettemer zeewering (HPZ). Lees meer


Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren

Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren

Deltaprogramma Rivieren (DPR) heeft verschillende typen maatregelen verkend om de waterveiligheid in het rivierengebied te vergroten. Dit heeft een voorkeursstrategie opgeleverd die bestaat uit een combinatie van waterstandsverlagende maatregelen (rivierverruiming) en dijkversterkingen. Lees meer