Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Mississippi - HKV finalist in changing course designcompetitie

Mississippi - HKV finalist in changing course designcompetitie

HKV leidt samen met de Amerikaanse bedrijven H3 STUDIO en URS het internationale samenwerkingsverband STUDIO MISI-ZIIBI. In dit verband onderzoeken we manieren om het ecosysteem in de Louisianadelta te herstellen, rekening houdend met de wensen en belangen van betrokkenen.  Lees meer


Voorlandoplossing Houtribdijk

Voorlandoplossing Houtribdijk

Rijkswaterstaat en Ecoshape (waar HKV onderdeel van is) zijn gestart met een pilot voor alternatieve dijkversterking langs meren. De pilot bestaat uit de aanleg van een voorland van zand, waardoor de dijk zelf niet versterkt hoeft te worden. Lees meer


Systeemwerking en retentie Maas

Systeemwerking en retentie Maas

De hoogwaterbescherming van de Maas is een belangrijk onderwerp in het Deltaprogramma. HKV leverde de voorzitter van de werkgroep Systeemwerking en bescherming langs de Maas, die in 2014 onderzocht hoe het Maasveiligheidssysteem robuust en betrouwbaar kan worden ingericht. Lees meer