Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Effecten Kier Haringvliet

Effecten Kier Haringvliet

In 1970 is de unieke estuariene natuur van het Haringvliet verloren gegaan door de afsluiting van het Haringvliet met de Haringvlietdam. Op 15 november 2018 is het Kierbesluit in werking gesteld waardoor weer een beperkte hoeveelheid zout water het Haringvliet in kan stromen. Lees meer


Geulmanagement

Geulmanagement

HKV heeft samen met Bureau Waardenburg en BWZ Ingenieurs een innovatieve vorm van geulmanagement onderzocht, in opdracht van Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest. De innovatie bestaat uit een zandsuppletie op de geulwand, een actieve ingreep in de morfologie van het wad dus. Lees meer


Oevererosieproject Myanmar – wat wil de rivier?

Oevererosieproject Myanmar – wat wil de rivier?

In juni 2018 reisde Freek Huthoff samen met een team van Arcadis af naar Myanmar om te helpen bij een probleem met oevererosie bij Nyaungdon, een stad aan de oever van de Ayeyarwady rivier. Op satellietbeelden van de afgelopen dertig jaar is duidelijk te zien hoe de oever van de rivier zich steeds dichter naar de stad heeft bewogen. Lees meer