Oevererosieproject Myanmar – wat wil de rivier?

Oevererosieproject Myanmar – wat wil de rivier?In juni 2018 reisde Freek Huthoff samen met een team van Arcadis af naar Myanmar om te helpen bij een probleem met oevererosie bij Nyaungdon, een stad aan de oever van de Ayeyarwady rivier. Op satellietbeelden van de afgelopen dertig jaar is duidelijk te zien hoe de oever van de rivier zich steeds dichter naar de stad heeft bewogen.

Verschillende pogingen in recente jaren om de oevers te verstevigen houden de rivier niet tegen. Het rivierbed van de Ayeyarwady verschuift soms wel tientallen meters per jaar. Op deze specifieke plek was dit vroeger niet het geval en juist daarom heeft het stadje zich hier kunnen vestigen. Wat is er veranderd waardoor Nyaungdon nu wel bedreigd wordt? En valt er iets aan te doen? Om een antwoord op deze vragen te vinden, bekijken we satellietbeelden, analyseren we hydrologische gegevens, nemen we bodemmonsters en modelleren we stroomlijnen en morfologische veranderingen. Samen met lokale partijen werken we nu een aantal ideeën uit. Het doel is dat de Myanmarezen straks de problemen beter zien aankomen en daar beter naar kunnen handelen. Over één ding waren we het vooraf allemaal eens: we moeten meebewegen met de krachten van de rivier.


Terug naar overzicht