Geulmanagement

GeulmanagementHKV heeft samen met Bureau Waardenburg en BWZ Ingenieurs een innovatieve vorm van geulmanagement onderzocht, in opdracht van Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest. De innovatie bestaat uit een zandsuppletie op de geulwand, een actieve ingreep in de morfologie van het wad dus. De opdracht was te onderzoeken of dit meer waarde oplevert dan de traditionele oplossing waarbij stortsteen en staalslakken tegen de dijk worden aangebracht.

We hebben het onderzoek toegespitst op de situatie bij het Vierhuizergat. Met een flexible-meshmodel dat we speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld hebben, hebben we de verwachte levensduur van verschillende zandige oplossingen bepaald. Vervolgens hebben we effecten op natuur en andere maatschappelijke functies geanalyseerd. Onze conclusie is dat deze vorm van geulmanagement te veel onzekerheden kent, moeilijk te vertalen is naar andere locaties (een voorwaarde van het Hoogwaterbeschermingsprogramma) en dat er bovendien weinig draagvlak voor is. Het onderzoek was onderdeel van Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken.

Terug naar overzicht