Projectoverstijgende Verkenning (POV) Waddenzeedijken

Projectoverstijgende Verkenning (POV) WaddenzeedijkenDe POV Waddenzeedijken onderzoekt innovaties om de dijken van Groningen en Friesland slimmer, sneller en goedkoper te versterken. Langs veel van die dijken liggen kwelders. Dit zijn begroeide voorlanden, die door hun hoge bodem en ruwe, begroeide oppervlak zorgen voor lagere golven bij de dijk. HKV draagt bij aan deze POV via het promotieonderzoek van Vincent Vuik naar deze voorlanden. Hij heeft zijn onderzoeksresultaten in deze POV-studie rechtstreeks kunnen toepassen.

Vincent heeft tijdens stormen gemeten hoe golven afnemen op de kwelders in de Waddenzee, en in hoeverre vegetatie de golven kan overleven en kan bijdragen aan de veiligheid. De resultaten van de POV kunnen vervolgens gebruikt worden in het dijkversterkingsproject Koehool- Lauwersmeer.

maart 2018

Terug naar overzicht