Numeriek Rivierenlab

Numeriek RivierenlabHet Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) richt zich op het vergroten van kennis van het langetermijngedrag van rivieren, met als doel om onze rivieren duurzaam en toekomstbestendig in te richten. Om nieuwe kennis snel te kunnen toepassen en op waarde te schatten, hebben HKV, Rijkswaterstaat, Deltares en Royal HaskoningDHV het ‘Numeriek Rivierenlab’ opgezet. Dit is een online platform gebaseerd op de 1D-functionaliteit binnen de Delft3D-FM-Suite (http://riverlab.deltares.nl). Hiermee kunnen onderzoekers en adviseurs het langetermijngedrag van rivieren in kaart brengen.

Door de rekentijden te beperken, maakt het Numeriek Rivierenlab het mogelijk om de gevolgen van ingrepen en scenario’s op een tijdschaal van 100 jaar door te rekenen. Denk daarbij aan maatregelen om doorgaande bodemerosie tegen te gaan (sedimentsuppleties, langsdammen), de gevolgen van zeespiegelverandering of een veranderd sedimentaanbod vanuit het stroomgebied.

maart 2018

Foto: Bert Jagers, Deltares

Terug naar overzicht