Maatregelpakketten Bedijkte Maas

Maatregelpakketten Bedijkte MaasBegin 2017 is voor de Maas gestart met de ontwikkeling van een Adaptieve Uitvoeringsstrategie Rivieren 2050 en verder. Doel van deze uitvoeringsstrategie is de waterveiligheidsopgave voor de dijken langs de Maas op te lossen. Hierbij is gekozen voor een krachtig samenspel van dijkversterking en rivierverruiming. HKV heeft maatregelpakketten ontwikkeld voor deze Lange Termijn Ambitie Bedijkte Maas.

De pakketten zijn ontwikkeld in samenwerking met Strootman Landschapsarchitecten BV en in opdracht van de provincie Noord-Brabant (trekker van het regioproces). Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de impact van dijkversterking op de dijkhoogte en op het ruimtelijk kwaliteitsbeeld en met de inzet van binnendijkse maatregelen. Deze punten zijn namelijk van groot belang voor de bestuurders.

maart 2018

Terug naar overzicht