Ruimte voor Levende Rivieren

Ruimte voor Levende RivierenIn 1992 presenteerde het Wereld Natuur Fonds (WNF) haar visie ‘Levende Rivieren’ op de toekomst van het rivierengebied. Sindsdien hebben grote projecten de riviernatuur nieuwe impulsen gegeven. De successen en ervaringen inspireerden zes natuurorganisaties in 2017 om een ambitie voor de komende 25 jaar op te stellen: ‘Ruimte voor Levende Rivieren’. Deze integrale aanpak creëert meer ruimte voor levende en klimaatbestendige rivieren, zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Hermjan Barneveld was als adviseur bij deze visie betrokken. Met een pilot hebben we laten zien dat meer natuur, een veiliger riviersysteem en duurzame scheepvaart samen kunnen gaan, door groot te denken. We sloten de pilot af met een workshop voor belanghebbenden en met uiteenlopende experts.

maart 2018

Foto: Michiel van den Bergh, WNF

Terug naar overzicht