Rivieren, kusten en delta's

Rivieren, meren en zeeën geven een dreiging van overstroming, maar zijn tegelijk een bron van voorspoed en ontwikkeling. Concepten als 'ruimte voor de rivier' en nieuwe dijkconstructies kunnen de overstromingsdreiging verminderen. Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen zorgen tegelijkertijd voor een ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie en andere gebruiksfuncties. Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen op de best mogelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarvoor hebben wij veel kennis van hydraulica en morfologie paraat.

Projecten

Innovatieproject Hondsbossche en Pettemerduinen

Innovatieproject Hondsbossche en Pettemerduinen

HKV geeft leiding aan een groep bedrijven/kennisinstellingen, die onder de vlag van Ecoshape, een innovatieproject uitvoeren gericht op de Hondsbossche en Pettemerduinen. Doel van dit innovatieproject is kennis ontwikkelen over snelle en efficiënte aanleg van zandige voorlanden met meerwaarde voor natuur en recreatie. Lees meer


Ruimte voor Levende Rivieren

Ruimte voor Levende Rivieren

In 1992 presenteerde het Wereld Natuur Fonds (WNF) haar visie ‘Levende Rivieren’ op de toekomst van het rivierengebied. Sindsdien hebben grote projecten de riviernatuur nieuwe impulsen gegeven. De successen en ervaringen inspireerden zes natuurorganisaties in 2017 om een ambitie voor de komende 25 jaar op te stellen: ‘Ruimte voor Levende Rivieren’. Lees meer


Projectoverstijgende Verkenning (POV) Waddenzeedijken

Projectoverstijgende Verkenning (POV) Waddenzeedijken

De POV Waddenzeedijken onderzoekt innovaties om de dijken van Groningen en Friesland slimmer, sneller en goedkoper te versterken. Langs veel van die dijken liggen kwelders. Dit zijn begroeide voorlanden, die door hun hoge bodem en ruwe, begroeide oppervlak zorgen voor lagere golven bij de dijk. HKV draagt bij aan deze POV via het promotieonderzoek van Vincent Vuik naar deze voorlanden. Lees meer