Producten en services

De rol van ICT binnen onze samenleving wordt steeds belangrijker. Vaker dan ooit wordt verwacht dat op elk moment van de dag up-to-date informatie beschikbaar is en dat we met (mobiele) apparaten processen kunnen monitoren en aansturen. Wij ontwikkelen producten en services waarmee wij onze klanten voorzien van (maatwerk) data en informatie over waterstanden, actuele situaties in beheergebieden, potentiële gevolgen van overstromingen, en meer. Onze producten bestaan uit webapplicaties, apps en webservices. Wij verzorgen ook het beheer en onderhoud van onze producten en services. Daarnaast ondersteunen wij onze collega’s met ICT-vraagstukken bij het uitvoeren van projectwerkzaamheden.

Projecten

Portaal voor Small Island Developing States

Portaal voor Small Island Developing States

HKV ontwikkelt samen met Akvo en de Technische Universiteit Delft een portaal waarmee lokale betrokkenen in de Small Island Developing States (SIDS) en NGO’s, kennisinstituten en marktpartijen informatie, kennis en gebruikerservaringen van watergerelateerde dreigingen en rampen en klimaatadaptatie kunnen delen. Lees meer


Onderhoudsmanagementsysteem voor Waddenzee

Onderhoudsmanagementsysteem voor Waddenzee

De Waddenzee is een bijzonder en complex watersysteem. Getij, stroming, wind en golven zorgen voor veel dynamiek in het transport van water, slib en zand. De Waddeneilanden zijn bereikbaar via vaarroutes en havens. Met een plaats op de Werelderfgoedlijst is het natuurgebied erg in trek bij toeristen Lees meer


BOS Delfland 2.0

BOS Delfland 2.0

Het beslissingsondersteunend systeem (BOS) van het Hoogheemraadschap van Delfland is aan vervanging toe. HKV ontwikkelt, samen met Witteveen+Bos, voor Delfland een volledig nieuw BOS voor de boezem. Lees meer