Producten en services

De rol van ICT binnen onze samenleving wordt steeds belangrijker. Vaker dan ooit wordt verwacht dat op elk moment van de dag up-to-date informatie beschikbaar is en dat we met (mobiele) apparaten processen kunnen monitoren en aansturen. Wij ontwikkelen producten en services waarmee wij onze klanten voorzien van (maatwerk) data en informatie over waterstanden, actuele situaties in beheergebieden, potentiële gevolgen van overstromingen, en meer. Onze producten bestaan uit webapplicaties, apps en webservices. Wij verzorgen ook het beheer en onderhoud van onze producten en services. Daarnaast ondersteunen wij onze collega’s met ICT-vraagstukken bij het uitvoeren van projectwerkzaamheden.

Projecten

'Hydra-as-a-Service'

'Hydra-as-a-Service'

Sinds 2017 gelden de nieuwe normering en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017. Voor waterkeringbeheerders is dit een belangrijk moment om te toetsen of hun keringen voldoen aan de nieuwe eisen. Met de lancering van het HKV-product ‘Hydra-as-a-Service’ is het nu mogelijk om de opgave intuïtief en visueel inzichtelijk te maken. Lees meer


Water en energie

Water en energie

Grote delen van Nederland liggen onder de zeespiegel. Deze gebieden worden beschermd door dijken en drooggehouden met gemalen. De inzet van de gemalen kost veel energie. Dit is een grote kostenpost voor de waterbeheerder en een belasting voor het milieu. Lees meer


Sommengenerator Watermodellen

Sommengenerator Watermodellen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft HKV in 2017 een eerste versie van een sommengenerator voor watermodellen ontwikkeld (SGWM). SGWM is een maatwerk software oplossing van HKV voor toepassing in het Nationaal Water Model (NWM). Lees meer