Producten en services

De rol van ICT binnen onze samenleving wordt steeds belangrijker. Vaker dan ooit wordt verwacht dat op elk moment van de dag up-to-date informatie beschikbaar is en dat we met (mobiele) apparaten processen kunnen monitoren en aansturen. Wij ontwikkelen producten en services waarmee wij onze klanten voorzien van (maatwerk) data en informatie over waterstanden, actuele situaties in beheergebieden, potentiële gevolgen van overstromingen, en meer. Onze producten bestaan uit webapplicaties, apps en webservices. Wij verzorgen ook het beheer en onderhoud van onze producten en services. Daarnaast ondersteunen wij onze collega’s met ICT-vraagstukken bij het uitvoeren van projectwerkzaamheden.

Projecten

FEWS-Webviewer

FEWS-Webviewer

Waterschappen beschikken over grote hoeveelheden meetdata. Deze wordt veelal centraal verzameld, gevalideerd en binnen de eigen organisatie gevisualiseerd met Delft-FEWS (Flood Early Warning System).  Lees meer


'Mijn WaterAlarm'

'Mijn WaterAlarm'

De app ‘MijnWaterAlarm’ presenteert actuele gemeten en voorspelde waterstanden van locaties uit het eigen gebied van een waterbeheerder. De gebruiker stelt zelf waterstanden in. De app stuurt vervolgens automatisch een alarmering in de vorm van een pushbericht als deze waterstanden overschreden worden. Lees meer


Weer Informatie Water Beheer (WIWB)

Weer Informatie Water Beheer (WIWB)

Een consortium, bestaande uit HydroLogic, HKV en Hydroconsult, levert in het project WIWB real-time meteorologische informatie aan de waterschappen die zijn aangesloten bij het Waterschapshuis. Denk hierbij aan informatie over neerslag, wind, referentieverdamping en zeewaterstanden. Lees meer