Beslissingsondersteunend Systeem Berkel

Beslissingsondersteunend Systeem BerkelIn opdracht van Waterschap Rijn en IJssel heeft HKV een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor het stroomgebied van de Berkel ontwikkeld. Het systeem voorspelt waterstanden en debieten aan de hand van de actueel gemeten waterstanden en de gemeten en voorspelde neerslag.

Bij de berekening van de belasting op het systeem houdt het BOS rekening met neerslag en sneeuwsmelt. Wij hebben een snelle en efficiënte data-assimilatiemodule ingebouwd om metingen en voorspellingen uit verschillende modellen te harmoniseren. In extreme situaties kan het waterschap maatregelen inzetten om peilen te verlagen of juist water vast te houden. Het BOS ondersteunt bij de keuze.  

Terug naar overzicht