Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk

Onderzoeks- en Monitoringsprogramma HoutribdijkDe Houtribdijk wordt aan beide zijden gedeeltelijk versterkt met zand. Een zandige dijkversterking in een groot meer zonder getij is een wereldprimeur. Daarom is er behoefte aan inzicht in het gedrag van de zandige dijkversterking. Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met de TU Delft het Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk opgezet. Hoofddoel is het ontwikkelen van kennis voor beheer en onderhoud van de zandige oever.

In dit programma verzorgt HKV het databeheer, samen met Tauw en Iv-Infra. De technische component hierin is het realiseren van een datamanagement systeem. Daarnaast is er een datamanager aangewezen die het databeheer coördineert en stuurt op een efficiënt databeheer. Het onderzoeks- en monitoringsprogramma loopt tot eind 2022.

Terug naar overzicht