Modules Maatgevend-hoogwaterprocessor

Modules Maatgevend-hoogwaterprocessorDe Rijn-Maasmonding wordt tegen overstromingen beschermd met een aantal complexe en kostbare stormvloedkeringen, zoals de Maeslantkering. Ook bij klimaatverandering moeten deze keringen de vereiste bescherming blijven bieden. Maar kunnen ze dat ook?

In opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkelt HKV samen met Deltares een Maatgevend-hoogwaterprocessor. Dit instrument berekent waterstanden bij verschillende klimaateffecten en configuraties van een stormvloedkering. Het instrument heeft al veel nieuwe inzichten opgeleverd, en is nog verder in ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van de generieke tool SommenGenerator Watermodellen die HKV eerder voor Rijkswaterstaat ontwikkeld heeft.

Daarnaast onderzoeken HKV en Deltares de toepasbaarheid van een programma dat resultaten van waterbewegingsmodellen combineert met zogenoemde keringenscripts. Een deel van de keringenscripts beschrijft het gedrag van de stormvloedkering bij correct functioneren (bijvoorbeeld het sluit- en afzinkproces) terwijl andere scripts de manieren beschrijven waarop een kering faalt (bijvoorbeeld als een van de deuren door een storing niet sluit). De combinatie van de diverse modules vormt de Maatgevend-hoogwaterprocessor.

Terug naar overzicht